İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü

ucak-anasayfa

Uçak Mühendisliği Bölümü, askeri ve sivil uçakların bakım ve onarım konuları ile Türkiye Uçak Sanayi'nin geliştireceği yeni tip uçakların tasarımı ve imalatı konularında mühendisler yetiştirmeyi, uçaklar ve havacılıkla ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır.

Uçak Mühendisliği Bölümü, 1941 yılında Makina Fakültesi bünyesinde uçak mühendisi yetiştiren bir dal olarak kurulmuş ve daha sonra 1944 yılında Makina Fakültesi'nin bir bölümü haline getirilmiştir. Böylece oluşan bölüm, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin kurulmasıyla beraber bu fakülteye bağlanmıştır ve halen bu fakülte bünyesinde etkinliğini sürdürmektedir. Bölümde 1' si yabancı uyruklu olmak üzere 11 Profesör, 3 Doçent, 6 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 13 Arş. Gör. olmak üzere toplam 36 akademik personel görev yapmaktadır. Bölüm günümüze kadar yaklaşık 1269 mezun vermiş olup halen hazırlık, 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda toplam 529 lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Bölüme her yıl ÖSYM kanalı ile ilk %3'lük dilimden 70 öğrenci alınmaktadır.


ABET_logo

İTÜ Uçak Mühendisliği Bölümü, ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology), https://www.abet.org, 2000 ölçütlerine göre değerlendirilmiş ve eşdeğerlik almıştır. Daha detaylı bilgi için ABET Akreditasyon sayfasına bakınız.