Laboratuvarın Amacı

Modelleme, Kontrol Sistemleri ve Araca yönelik yazılım geliştirme üzerine eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmektir.


Laboratuvarın Görevi

Eğitim faaliyetleri göz önüne alındığında; lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrencilerin deneysel, benzetimsel ya da teorik çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri bir laboratuvar imkânı sunmaktır.
Araştırma faaliyetleri açısından ise; Avrupa Birliği, TUBİTAK, BAP, Endüstriyel Şirketler gibi kurum ve kuruluşlardan gelen fonlar ile ya da bu kuruluşlarla yapılan işbirlikleri ile özgün çalışmalar gerçekleştirmek, bilimsel ve/veya faydalı model/ürün ortaya çıkarmaktır.


Araştırma Uygulama Alanları

 • Model Tabanlı Tasarım ve Kontrol
 • Sistem Modelleme
 • Kontrol Sistem Tasarımı
 • Uzay Araçlarına Yönelik Eyleyici Tasarımı
 • İnsansız Hava Araçlarının Tasarımı, Üretimi, Uçuş Kontrol Sistemlerinin Optimizasyonu
 • Deniz Araçları için Otonomi Kabiliyetinin Geliştirilmesi
 • Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Yapay Zekâ Algoritmaları ile Kara, Hava, Deniz, Araçlarının Kontrolü ve Otonomi Kabiliyetinin Geliştirilmesi
 • Araçlar için Güç Aktarma Organlarının Kontrolü
 • Döngüde Donanımsal Benzetim
 • Mikrodenetleyicilerin Code Generation Yapılarak Programlanabilmesi için Target Geliştirilmesi

Olanaklar 

Cihaz Bilgileri

 • National Instruments Compact Rio Sistemi
 • National Instruments MyRio Sistemi
 • Gerilim Kaynağı
 • Osiloskop
 • Drone Sistemleri

Donanım Bilgileri

 • DELL Precision T1700 İş İstasyonu (4 adet)

Yazılım Bilgileri

 • SIEMENS Amesim/Ameset
 • Labview
 • Mathworks Matlab/Simulink
 • Phyton/C/C++

Destekler

Ecotron_logoEcotron_logoLaboratuvar, “Ecotron Launching Sponsorship Program to Student Teams!” programı kapsamında desteklenmektedir.

Yapılan Deneyler

Dersler Kapsamında:

 • RC ve RLC deneyleri
 • OPAMP Deneyleri
 • Hareketli mekanizma modelleme ve kontrol deneyleri
 • İki serbestlik dereceli helikopter mekanizması kontrol deneyleri
 • Ters sarkaç kontrol deneyleri

Araştırma Projeleri Kapsamında:

 • Multirotor sistem entegrasyonu, kontrol tasarımı ve uçuş testleri
 • Reaksiyon Tekeri sistemi deneyleri
 • Deniz araçlarının otonom güdüm, kontrol, seyrüsefer testleri
 • Otonom araçlara kontrol algoritmaları geliştirilmesi gerçekleştirilmektedir.

Başlıca Çalışmalar

 • Free-running tests for DTC self-propulsion - An investigation of lateral forces due to the rudder and the propeller, Omer Kemal Kinaci, Cihad Delen, Rahman Bitirgen, Afsin Bayezit, İsmail Bayezit, Deniz Ozturk, Burak Gunguder, November 2021, Applied Ocean Research
 • Uydu Yönelimi Yer Test Düzeneğinin Modellemesi ve Kontrolü, Abdurrahim Bilal Özcan, İsmail Bayezit, TOK 2021
 • Mamdani Model based ANFIS and Application in Prediction of Soot Emission, Muhammet Öztürk, İsmail Bayezit, İbrahim OZKOL, April 2021, European Journal of Science and Technology
 • A practical feedforward speed control system for autonomous underwater vehicles, Omer Kemal Kinaci, İsmail Bayezit, M. Reyhanoglu, December 2020, Ocean Engineering
 • VLCC Tipi Bir Geminin Otopilot Modunda İstanbul Boğazı'nı Geçiş Simülasyonu, İsmail Bayezit, Rahman Bitirgen, Muhsin Hançer, Omer Kemal Kinaci
 • Designing 3-DOF Hardware-In-The-Loop Test Platform Controlling Multirotor Vehicles, Muhsin Hançer, Rahman Bitirgen, İsmail Bayezit, January 2018, IFAC-PapersOnLine
 • All Stabilizing State Feedback Controller for Inverted Pendulum Mechanism, Rahman Bitirgen, Muhsin Hancer, İsmail Bayezit, January 2018, IFAC-PapersOnLine
 • Model-based 2-D look-up table calibration tool development, E. Baris Ondes, İsmail Bayezit, Imre Poergye, Ahmed Hafsi, December 2017, 11th Asian Control Conference (ASCC)
 • Augmented model predictive control of unmanned quadrotor vehicle, Arden Kuyumcu, İsmail Bayezit, December 2017, 11th Asian Control Conference (ASCC)

Gerçekleşen Projeler 

 • Developing Novel UAV Education Set and Training Curriculum in order to Catch State of The Art Technology, Petrisor Parvu, Tugrul Oktay, Axel Hessler, İsmail Bayezit, November 2018 - October 2020, Funded by the Erasmus+ Program of the European Union
 • Uzaktan Kumanda ile Sevk Edilebilen Bir Gemi Modelinin Sayısal Ve Deneysel Hidroakustik Analizi, Yürütücü: Ömer Kemal Kınacı, Araştırmacı: İsmail Bayezit, Bursiyerler: Cihad Delen, Rahman Bitirgen, Afşin Baran, Muhsin Hançer, TÜBİTAK 1001 Projesi, Proje No: 218M372, Mart 2019, Kasım 202
 • Reaksiyon Tekeri Tasarımı İmalatı ve Reaksiyon Teker Dizisi ile Üç Eksende Uzay Aracı Yönelme Kontrolü, Yürütücü: Dr. İsmail Bayezit, Araştırmacı: Rahman Bitirgen, İTU BAP Projesi, Proje No: MAB-2017-40957, Eylül 2017 – Mart 2020
 • Sabit Kanatlı İHA Tasarımı Üretimi ve Otonom Görev Kontrolü, Yürütücü: Dr. İsmail Bayezit, Araştırmacı: Rahman Bitirgen, Proje Ekibi: Bedirhan Yılmaz, Erdem Yusuf Gökduman, Mehmet Fatih Reyhan, Güneş Çağla, İTU BAP Projesi, Proje No: FLO-2020-42516, Kasım 2019 – Aralık 2021

Devam Eden Projeler

 • F16 için Otopilot Tasarımı ve Üç Boyutlu Platformda Simulasyonu, Proje Ekibi: İsmail Bayezit, Rahman Bitirgen, Mustafa Oğuzhan Akdoğan, İbrahim Yıldırım, TUBİTAK 2209A Projesi, Haziran 2022, Haziran 2023
 • Otomotiv sektöründe bir OEM ve bir şirketle ortak TÜBİTAK 1511 kapsamında model tabanlı yazılım ve araç kontrol fonksiyonları geliştirilmektedir. Haziran 2021 – Ekim 2022
 • Deniz sektöründe bir şirketle beraber tekneler için otopilot sistemi ve yazılımı geliştirilmiştir. Ocak 2022-Aralık 2022
 • IPA II kapsamında Otonom Araçlara yönelik fonksiyonel yazılımlar ve donanım testleri gerçekleştirilmektedir. Ekim 2020-Aralık 2023

Araştırmacı Bilgileri

Sorumlu Öğretim Üyesi: Dr. Öğretim Üyesi İsmail Bayezit
Araştırma Görevlileri:

 • Rahman Bitirgen
 • Hacı Baran
 • Fatih Ahmet Sarıgül

Lisans/Lisansüstü Öğrenciler:
Doktora:  

 • Afşin Baran Bayezit
 • Mostafa Helmy

Yüksek Lisans: 

 • Emre Sayın
 • Ahmad Irham Jambak

Lisans: 

 • Erdem Yusuf Gökduman
 • İbrahim Yıldırım
 • Mustafa Oğuzhan Akdoğan
 • Gökçe Şahin
 • Gülru Turgut