Laboratuvarın Amacı

Uçak ve Uzay Mühendisliği alanında ısıl bilimlerde disiplinler arası deneysel çalışmalar ve araştırmalar yapmak ve labaratuvarda gerçekleştirilmesidir.


Laboratuvarın Görevi

Isı geçişi ve akışkanlar mekaniği konularında lisans ve yüksek lisans öğrencilerine deneysel çalışmalar yapmak için imkanlar sağlamak.


Araştırma Uygulama Alanları

Delikli uçak kanadı yüzeylerinde arayüzey hızının tespiti, doğal taşınım ve gözenekli ortamlarda geçirgenlik tayini, gözenekli kanalda hız dağılımı 


Olanaklar

Sıcaklık ölçümü, Kanalda basınç ölçümü, Kanalda hız ölçümü, Doğal taşınım deney düzenekleri, Gözenekli ortam için deney düzenekleri, Veri toplama sistemi, Elektromanyetik debimetre, Dişli pompa ve yürütüçüsü, Prostaltik pompa.